Donate ủng hộ sever
Mỗi 100k sẽ nhận 100 điểm vip.
🎁 Mốc 100k A:
📌 1 Pill Vip tháng (+10% HP, 10% Tấn Công - Phòng thủ. 20% GOLD DROP, 30% EXP. 3% May mắn)
📌 2 hộp AC ngẫu nhiên.

🎁 Mốc 100k B:
📌1 Chí Tôn Phù
📌Thân thụ tâm pháp
📌2 hộp AC ngẫu nhiên.

🎁 Mốc 100k C:
📌1 Thẻ Điểm Danh (nhận quà điểm danh nhiều hơn, được phép nhận bù những ngày quên nhận)
📌1 Thẻ Auto Offline 30 ngày.

🎁Mốc 100k D:
📌1 pill Tứ linh tháng: +500 HP,50 tấn công - phòng thủ, +10% clvc, +100 ULPT, +20% exp, +10% drop, +10% drop gold, +2% may mắn. KC 2
📌30 hộp Pill random.

🎁Mốc 100k E:
📌1 Pill Chân tự chọn.
📌30 hộp Pill random.

🎁Mốc 200k A:
📌3 Bùa Thúy Ngọc - Vũ khí (chân)
📌3 Bùa Thúy Ngọc - Phòng ngự (chân)
📌6 PVP 25%

🎁Mốc 200k B:
📌 Tẩy Luyện Thần Khí, mỗi dòng 4 cái.
📌 Tẩy Luyện Bảo Vật, mỗi dòng 4 cái.
📌 2 Hạnh Vận Phù 10%.

🎁Gói đổi char : 300k
📌 Mỗi Tài khoản chỉ 1 lần duy nhất.
📌 Chỉ đổi char không đổi item và khí công.
📌 Hỗ trợ trả lại AC trắng.

📌📌📌 Không nhận hoặc vượt mốc tích lũy thì 100k sẽ thêm 200 Kim Nguyên.

📌📌📌 Từ ngày 24/05 Mỗi 100k sẽ nhận 6 điểm spin quay số.


🎯Tính năng IP bonus : Khi đăng nhập sẽ đc bonus 20% drop, 20 % drop gold , 20% exp và 5% may mắn trong vòng 1 tháng cho toàn bộ account và PC chung 1 IP. 200k/1 tháng.

📌Mốc 500k là tính cộng dồn (1 viên May mắn 1%),các bạn có thể nhận được nhiều lần.
📌Mốc Tích lũy 1000k : 1 Bò sữa 30 ngày, 3 kẹo Pk , 1000 Kim Nguyên.
📌Mốc Tích lũy 2000k : 1 Bò sữa Vĩnh viễn,1 Áo Hoàng Kim 30 ngày. 6 kẹo Pk , 1000 Kim Nguyên.
📌Mốc Tích lũy 4000k : 1 Áo Hoàng Kim Vĩnh Viễn, 10 kẹo Pk , 2000 Kim Nguyên.
📌📌📌 Không nhận hoặc vượt mốc tích lũy thì 100k sẽ thêm 200 Kim Nguyên.

🎯 Momo
0392500932
Nguyễn Duc Thinh
Nội dung ghi tên Nhân vật
Chú Ý: Sau khi chuyển khoản bạn inbox fanpage hoặc zalo báo AD để được giải quyết nhanh hơn...

🎯 Ngân hàng tpbank
- Tên tài khoản:
- Số tài khoản: .
- Chi nhánh: .
- Nội dung ghi tên Nhân vật.
Chú Ý: Sau khi chuyển khoản bạn inbox fanpage hoặc zalo báo AD để được giải quyết nhanh hơn...