• Hệ Thống Buff Kết Hôn
 • Phụ Bản Kho báu
 • Công Thành Chiến
 • Thượng Cổ Thần Thú
Hệ thống nhân vật
 • Đao Khách
 • Cung Thủ
 • Kiếm Khách
 • Thương Hào
 • Đại phu
Đao Khách
 • Điểm mạnh Máu và phòng thủ cao.
 • Điểm yếu Tấn công ra đòn chậm.
 • PVP Chỉ chờ ăn phản =.=
 • Đồng đội
Cung Thủ
 • Điểm mạnh Cự ly sát thương,lực tấn công là điểm mạnh.
 • Điểm yếu Phòng thủ và máu yếu
 • PVP Chuyên gia núp lùm bắn lén.
 • Đồng đội
Kiếm Khách
 • Điểm mạnh Khả năng né tránh linh hoạt.
 • Điểm yếu Tấn công phòng thủ trung bình.
 • PVP Tao né được mày chết.
 • Đồng đội
Thương Hào
 • Điểm mạnh Chỉ số toàn diện cao.
 • Điểm yếu Khí công phụ trợ thấp
 • PVP Thằng nào dai thì thắng.
 • Đồng đội
Đại Phu
 • Điểm mạnh Skill xa, Clvc mạnh
 • Điểm yếu Có nhiều yếu điểm =))
 • PVP Tao hết sâm mày thắng
 • Đồng đội